Odbierz rabat 5% na pierwsze zakupy! Więcej
Zadzwoń: 502 722 366Zadzwoń: 502 722 366

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. 1. P.P.U.H „Elmat” Sp. z o.o. w Lublinie szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
 2. . Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także logini hasło. W formularzu należy też zaznaczyć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, akceptacje regulaminu.
 3. . Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.
 4. . Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki “cookies” używane na stronach internetowych firmy P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. w Lublinie pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki “cookies” umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.”Cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików “cookies” odnosi się zarówno do typowych plików “cookies”, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.
 5. . Aby zmienić ustawienia dotyczące cookies, powinniście Państwo odszukać w swojej przeglądarce internetowej : „Ustawienia zaawansowane”, „Prywatność”, „Ustawienia treści” lub „Pliki cookie”. Wówczas będzie można: – wyłączyć/przywrócić obsługę cookies, – usunąć zapamiętane cookies, – zablokować przechowywanie cookies, Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki.
 6. . W czasie korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej (formularz kontaktowy, formularza rejestracji) możecie Państwo zostać poproszeni o podanie pewnych swoich danych osobowych . Powyższe dane wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji oczekiwanej przez Państwa formy kontaktu.
 7. . Administratorem strony internetowej www.elmatsklep.pl jest PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin), dane kontaktowe tel. 81 446 50 57, adres e-mail: elmat@elmat.lublin.pl.
 8. . PPUH „Elmat” Sp. z o. o. w Lublinie  oświadcza, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 9. . Administratorem danych osobowych jest PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie(adres: ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin). W imieniu admiratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo konstatować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres email: ochronadanych@elmat.lublin.pl
 10. . Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta.
 11. . Każdy przypadek przetwarzania Państwa danych osobowych musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej ze wskazanymi wyżej przepisami,
 12. . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od Klienta zgody, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 13. . Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez PPUH „Elmat” Sp. z o.o. w Lublinie w następujących celach:
  1. 1) dobrowolnie wyrażonej zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (np. sprzedaż i marketing towarów i usług),
  2. ) wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (np. sprzedaż towarów i usług),
  3. ) wykonania obowiązku prawnego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (wykonywanie czynności nakazanych przez przepisy podatkowe, prowadzenie dokumentacji medycznej),
  4. ) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (dochodzenie roszczeń cywilno-prawnych).
  5. 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i z zachowaniem wymaganych przez prawo okresów przechowywania niektórych rodzajów danych to jest do 10 lat.
  6. . Dane co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że mogą być przekazane innym podmiotom w przypadkach, gdy nakazują tak przepisy prawa (np. sądy i organy ścigania).
  7. . Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom, jednak wyłącznie na podstawie stosownej umowy i z zachowaniem celu przetwarzania.
  8. . Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
  9. . Macie Państwo a prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. . Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. . Możecie Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie PPUH „Elmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: ochronadanych@elmat.lublin.pl
Elmat Sklep