Łaty pomiarowe

Łaty pomiarowe to specjalistyczne narzędzia stosowane głównie w geodezji, budownictwie i architekturze krajobrazu do dokładnego wyznaczania poziomów terenu oraz innych pomiarów wysokościowych. Są one niezbędne do precyzyjnych prac inżynieryjnych, takich jak niwelacja terenu, ustawianie fundamentów czy projektowanie dróg.

Filtr